TT Ads

ඇතැම් අවස්ථාවලදී කිසියම් පුද්ගලයකු ඇප මත නිදහස් කරන විට වෙනත් පුද්ගලයකුට හෝ පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකුට හෝ ඇපකරුවන් ලෙස බැඳුම්කරයකට අත්සන් කරන්නට සිදුවන අවස්ථා ඔබ අසා තිබෙනු ඇත. මෙය හඳුන්වන්නේ ශරීර ඇප ලෙසිනි.

 

එලෙස එම පුද්ගලයා හෝ පුද්ගලයන් ඇපකරුවන් ලෙස අධිකරණය විසින් භාර ගත් පසු එම සැකකරු අධිකරණයට අදාළ දිනවලදී ඉදිරිපත් කිරීමට ඔවුන් වෙත හැකියාවක් තිබිය යුතු අතර ඒ සම්බන්ධ වගකීමක්ද පැවැරේ.

 

ඇපකරුවන් ලෙස ඉදිරිපත් වූ පුද්ගලයන් විසින් එලෙස අදාළ සැකකරු අධිකරණයට නියමිත දිනයන්හි ඉදිරිපත් කිරීමට වගබලා ගත යුතු අතර, යම් දිනයක අධිකරණයට සාධාරණ හේතුවක් හෝ කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව ඉදිරිපත් වීම යම් සැකකරුවකු පැහැර හරින විටකදී අධිකරණය විසින් එම සැකකරුට වරෙන්තු නිකුත් කරනු ලබයි, එලෙසම අදාළ ඇපකරුවන්ටද අධිකරණයේ පෙනී සිටීම සඳහා දිනයක් නියම කරමින් නොතීසි නිකුත් කිරීම සිදුවේ.

 

එම අවස්ථාවන්හිදී ඇපකරුවන් විසින් ඔවුන් ඇප වන ලද සැකකරුට වරෙන්තුව ක්‍රියාත්මක කර එම සැකකරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගැනීම ඔවුන් සතු වගකීමකි. එලෙස සැකකරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරවීමට ඇපකරුවන් අපොහොසත්වී දිගින් දිගටම සැකකරු අධිකරණයේ පෙනී සිටීම පැහැර හැරියහොත් එවන් අවස්ථාවකදී ඇපකරුවන්ට එහි සම්පූර්ණ වගකීම පැවැරෙන අතර, එලෙස සැකකරු ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි හේතු පිළිබඳව ඇපකරුවන්ගෙන් විමසීමෙන් අනතුරුව සාධාරණ හේතු නොමැති නම් එම ඇපකරුවන් විසින් ඇතුළත් වී ඇති ඇප බැඳුම්කරයේ සඳහන් වන මුදල රජයට ගෙවීමට හෝ ඒ වෙනුවට යම් දණ්ඩනයක් හෝ නියම කිරීමට අධිකරණයකට අභිමතයක් පවතී.

 

උදා- රුපියල් ලක්ෂ 10ක ශරීර ඇපයකට ඇතුළත් වී ඇතිනම් එකී රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදල ගෙවීමට අධිකරණය විසින් ආඥා කළ හැකිය.

 

එම නිසා යම් තැනැත්තකුගේ ඇපකරුවකු ලෙස ඔබ ඉදිරිපත් වන්නේ නම්, ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇති වගකීම ගැන ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු අතර, එම සැකකරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ඇත්නම් පමණක් ඇපකරුවකු ලෙස යමකු වෙනුවෙන් බැඳුම්කරයකට ඇතුළත් වීම සිදු කළ යුතු වන බව සිහි තබා ගත යුතුය.
ඇපකරුවන් නිදහස් කිරීම

 

ඉහත සඳහන් පරිදි යම් වරදකට සම්බන්ධ වූ සැකකරුවකු වෙනුවෙන් ඇප බැඳුම්කරයකට අත්සන් කළ අයෙකුට තවදුරටත් එම සැකකරු හෝ චූදිතයා වෙනුවෙන් ඇපකරු ලෙස ක්‍රියා කිරිමට නොහැකි අවස්ථා යෙදිය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ඇපකරුට විදේශ ගතවීමට අවශ්‍ය වූ විටක හෝ නියමිත පරිදි සැකකරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නොමැති තත්ත්වයක් උද්ගත වන්නේ යැයි සැකකරන අවස්ථාවකදී, එම ඇප බැඳුම්කරයෙන් සම්පූණයෙන් නිදහස් කිරීම සඳහා අධිකරණය වෙත ඉල්ලීමක් සිදුකළ හැක .

 

එලෙස ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලැබු විට ඇප පිට නිදහස් කරනු ලබන තැනැත්තා අධිකරණයට රැගෙන එන ලෙස විධානය කරමින් අධිකරණය විසින් සිරභාරයට ගැනීමේ වරෙන්තුවක් නිකුත් කරනු ලබයි. එවිට වරෙන්තුව අනුව ඒ තැනැත්තා අධිකරණයේ පෙනී සිටි විට හෝ සිය කැමැත්තෙන් භාරවූ විට සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ ඒ ඉල්ලීම සිදු කරන ඇපකරුට අදාළ වන තාක් දුරට බැඳුම්කරයෙන් නිදහස් කිරීමට අධිකරණයට විධානය කළ හැක.

 

එවන් අවස්ථාවකදී එම ඇපකරුවන් වෙනුවෙන් වෙනත් සුදුසු ඇපකරුවන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සිදු නොකළහොත් සහ හෝ එසේ කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් එම සැකකරුව අත්අඩංගුවට පත් කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

 

තවද, යම් සැකකරුවකුගේ අධිකරණයේ පැමිණ සිටීම හෝ පෙනී සිටීම සඳහා යම් තැනැත්තෙකු ඇප කරුවකු ලෙස ක්‍රියා කළේ නම් එම සැකකරු පැනගොස් සැඟවී සිටින්නේ නම්, එම ඇපකරු විසින් ඒ බව ගරු අධිකරණයට දන්වා වරෙන්තුවක් ලබා ගෙන එම තැනැත්තා සිරභාරයට ගෙන වහාම අධිකරණය වෙත රැගෙන ආ යුතුය. ඉන් පසුව එම අධිකරණය විසින් ඇපකරුගේ බැඳුම්කරයෙන් ඇපකරු නිදහස්කර වෙනත් ප්‍රමාණවත් ඇපකරුවකු සොයා ගන්නා ලෙස එම තැනැත්තාට දැනුම් දිය යුතුය. එසේ කිරීමට අහොහොසත් වුවහොත් ඔහු අත්අඩංගුවට පත් කළ යුතුය.

 

පුරුද්දක් වශයෙන් ඕනෑම අයෙකුට ඇප වන්නට සූදානම් පුද්ගලයෝද හිදිති. යම් හෙයකින් සැකකරු නියමිත දිනවලදී අධිකරණයට පෙනී නොසිටියහොත් හෝ සැකකරු පැනගොස් තිබුණොත් මේ ඇපකරු තමන් ඇප බැඳුම්කරයෙන් නිදහස් කරන ලෙස අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළ හැකිය. එහිදී එම පුද්ගලයා විසින් එම ඉල්ලීමට ප්‍රමාණවත් පරිදි හේතු දැක්විය යුතුවේ. එලෙස ප්‍රමාණවත් පරිදි හේතු නොමැති බව අධිකරණයට හැඟී ගියහොත් අධිකරණය විසින් එම ඇපකරුට රුපියල් එක්දහස් පන්සියකට නොවැඩි දඩයක් පැනවීමට හා එසේ ගෙවීම පැහැර හැරියහොත් මාස හයකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා බරපතළ වැඩ නැතිව බන්ධනාගාර ගත කිරීමට නියම කළ හැකිය.

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ මහින්ද ලොකුගේ

ඉන්දු පෙරේරා

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>