TT Ads

වාස්තු විද්‍යානුකූලව යම් ගොඩනැගිල්ලක දොරවල් තබන ආකාරය අනුව ගෘහ ආකාර 16ක් පිළිබඳව සඳහන්වේ. එක් එක් දිශාවන්ට අනුව දොරවල් තැබීම තුළින් ලැබෙන සුබ අසුබ ඵල පිළිබඳව මෙහි සඳහන් වන අතර ඔබ යම් ඉදිකිරීමක් සිදු කරන විට ප්‍රධාන වශයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතුය.

 

01. ධ්‍රැව වර්ගය
මෙවැනි වර්ගයේ ඉදිකිරීමක ඇතුළු වීම සඳහා දොරටුවක් නැත. විශ්‍රාම ශාලා, දාන ශාලා, ආගමික ස්ථාන වැනි සිව් දෙසින්ම ඇතුළු විය හැකි ගොඩනැගිලි මේ යටතට ගැනේ. සම්පත් නොරැඳෙන මෙවැනි ආකාරයේ සිව් දෙසට විවර වූ නිවාස නිරතුරු වාසය කිරීම සඳහා සුදුසු නොවේ.

02. ධාන්‍ය වර්ගය
සුදුසු පාද පිහිටුවා නැගෙනහිර දිශාවට පමණක් දොර තැබූ මෙවැනි නිවාස ධන සම්පත ලැබීමට හේතුවේ. වාසය කිරීමටද සුදුසුය. වෙළෙඳසල් ආදියට වඩාත් ඵලදායකය.

03. ජය වර්ගය
දකුණු දිශාවට පමණක් දොර තැබූ ගෘහය ජයග්‍රහණය ලබාදෙන සම්පත් ගලා එන තැනක් වන නමුදු නිවැසියන් තරමක් අලස ගති ඇති මන්දගාමීව කටයුතු කරන ස්වභාවයක් ඇතිවිය හැක.

4. දුර්මුඛ වර්ගය
ප්‍රධාන පිවිසුම උතුරට මුහුණලා පවතින ගෘහය මේ යටතට ගැනේ. මෙවැනි ගෘහයන් නිවැසියන්ට තරමක් දුක් කරදර පීඩා ඇති කරන බව වාස්තු විද්‍යා මතය වේ. දැඩි උත්සාහයක් මහන්සියක් දරා අවම ප්‍රතිඵල ලද හැක.

05. ඛර වර්ගය
බස්නාහිර දිශාවට දොර තැබූ මෙම නිවස සැප සම්පත් ධනය හීනවන නිවැසියන්ට ගැටලු ඇති කරවන අසුබ ඵල සහිත නිවසකි.

06. කාන්ත වර්ගය
නැගෙනහිර බස්නාහිර යන දෙදිශාවටම දොර ඇති මෙම නිවස සතුට සමාදානය නිරෝගි සුවය නිවැසියන් වෙත ලබා දෙන තරමක් ආර්ථික අපහසුතා ඇති වන නමුත් දරුවන්ගේ දියුණුව මගින් අනාගතය සුබදායී කරගත හැකි නිවසකි.

07. මනෝරාම වර්ගය
දකුණ හා බස්නාහිර දෙදිශාවට දොර පිහිට වූ මෙම ගෘහය ඉතා සුබඵල සහිත ස්ථිර වාසයට සුදුසු තැන්පත් ධනය ආරක්ෂා කරන නිවසකි.

08. නන්ද වර්ග
නැගෙනහිර දකුණ යන දෙදිශාවට දොර ඇති නිවස නන්ද වර්ගයේ නිවසකි. මෙවැනි නිවෙස්වල පදිංචි වීමෙන් කරදර හා අපහාස විඳීමට සිදුවිය හැකි බව වාස්තු විද්‍යානුකූල මතය වේ. විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට නන්ද වර්ගයේ නිවෙස්වල වාසය කිරීම සුබදායක නොවන බව පැවසේ.

09. රිපුද වර්ගය
උතුරට සහ දකුණට ද්වාර පිහිටි රිපුද වර්ගයේ නිවෙස් සොර සතුරු බිය ඇති කරන පවුලේ සාමය නැති කරන, මිතුරන් සහ අසල්වාසීන් සමග ගැටලු ඇතිකරන ස්වභාවයක් ඇති කළ හැකි බව වාස්තු විද්‍යානුකූල පිළිගැනීමය. විවාහ දිවියටද යම් බලපෑමක් මෙවැනි නිවසක වාසය කිරීම තුළින් ඇතිවිය හැකි බව සඳහන්ය.

10 නාශ වර්ගය
උතුර හා බස්නාහිරට දොරවල් යෙදූ නිවසක පදිංචියට නුසුදුසු බව වාස්තු විද්‍යානූකූලව පිළි ගැනේ.

11. උග්‍ර වර්ගය
උතුර හා නැගෙනහිර දෙදිසාවන්ට ද්වාර සහිත මෙම නිවහන පදිංචියට එතරම් සුදුසු නොවන බව පවසන්නේ හදිසි විපත් හා පවුලේ සාමයට හානිදායක විය හැකි බව පවසමිනි.

12. විකදය වර්ගය
උතුර, දකුණ, නැගෙනහිර, දිශා තුනටම දොරවල් ඇති මෙම නිවස දරුවන්ගේ දියුණුව සලසන යහපත් පිහිටීමකි. නිවැරදි පාද ගත කර දොර පිහිටවීම මගින් ඉතාමත් වාසනාවන්ත නිවසකට හිමිකම් කිව හැක.

13. අක්‍රාන්ධ වර්ගය
උතුර, නැගෙනහිර, බටහිර යන දිශා තුනටම දොර ඇති නිවස පදිංචියට සුදුසු නොවේ.

14. සමුඛ වර්ගය
නැගෙනහිර, බස්නාහිර, දකුණ යන දිශා තුනටම fදාරවල් පිහිටුවා ඇති මෙම නිවස සුදුසු පාද බෙදා සකසා ගැනීම තුළින් ශ්‍රී ගෘහයක් බවට පත් කර ගත හැක

15. විපුල වර්ගය
උතුර, බස්නාහිර හා දකුණට දොරවල් ඇත. කීර්ති ප්‍රශංසා හා ධන සම්පත් හිමිවන වාසනාවන්ත දොර පිහිටීමක් හිමි නිවසකි.

16. විජය වර්ගය
සිව් දිශාවට දෙරවල් ඇති මෙම නිවසද සුබඵල දෙන වාසනාවන්ත නිවසකි. නොසිතූ පරිදි වාසනාව දියුණුව ඇති කළ හැකි නිවසකි.

ගොතටුවේ ,දිනුදා හෝම්ස්හි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිනී
වාස්තු විද්‍යා උපදේශිකා
නිසංසලා කොළඹගේ

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>