TT Ads

නිවසක් ඉදිකිරීමේදී වර්ගඵල පරීක්‍ෂාවක් සිදුකිරීම ඈත අතීතයේ සිටම සිදුකළ වාස්තු විද්‍යානුකූල ක්‍රියාවකි. මේ සඳහා නිවසේ දිග පළල තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගෙන එහි සුබ අසුබ පරීක්‍ෂා කර බලා අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් කර අවසාන සැලසුම නිර්මාණය කළ යුතුය.
මේ සඳහා සම්මත මිනුම් ඒකකයක් ලෙස අතීතයේ සිටම භාවිත කර ඇත්තේ වඩු රියන නම් ඒකකයයි. වඩු රියනක් යනු අඟල් 32ක දිගකි. සාමාන්‍යයෙන් මෙකල දිග මැනීම සඳහා අඩි, අඟල්, මීටර් ආදිය භාවිත වුවද අදටත් වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවසක වර්ගඵලය මනිනු ලබන්නේ වඩු රියන නමැති ඒකකය භාවිතයට ගනිමිනි. කෙසේ වෙතත් නිවසක වර්ගඵලය ගෘහ මූලිකයා ඇතුළු නිවැසියන්ට සුබ ඵල දෙන අයුරින් සකසා ගැනීම නිවාස සැලසුම නිර්මාණය කරන විටම සිදුකර ගැනීම තුළින් අනවශ්‍ය ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මඟහරවා ගැනීමට හේතු වේ.
අවසන් සැලසුමට හෝ නිවස ඉදිකිරීමට පෙර වර්ගඵලය ගැන සැලකිලිමත් වීම සෑම අතින්ම සුබඵලදායකය.
නිවසක වර්ගඵලය ගණනය කිරීම සඳහා එක් එක් පොරොන්දමට අනුව සුබඵල දෙන ආකාරය විමසා බලමු.
මෙහිදී නිවසක දිග පළලින් වැඩිකර ලැබෙන වර්ගඵල අගය A යැයි උපකල්පනය කරමු.

01. අය පොරොන්දම

(A x 8)/12
උදා – මෙහිදී A නම් වර්ගඵල අගය 200 වූ විට
200 x 8 / 12 = 1600 /12 = 133.3
උදාහරණයට අනුව මෙහි ඉතිරි අගය 3කි. එනමුත් අය පොරොන්දමට අනුව වඩා සුබඵල වන්නේ ඉතිරිය හයට වැඩි නම්ය. ඒ අනුව මෙවැනි අවස්ථාවක කළ යුත්තේ තව මඳක් නිවස දිගින් හෝ පළලින් වැඩිකර හෝ අඩුකර හයට වැඩි අගයක් ඉතිරිවන පරිදි මෙම අගය වෙනස් කර ගැනීමය.

02. වැය පොරොන්දම
A x 8 /12
ඉතිරිය පහට අඩුනම් සුබ වේ.

03. යෝනි පොරොන්දම

A x 3/ 8
ඉතිරිය කාක යෝනි – 0, සිංහ යෝනි – 1, කොටළු යෝනි – 02, ධ්වජ – 03, අශ්ව – 04, ගජ – 05, ධූම – 06, වෘෂභ – 07 වේ. මින් සිංහ ධ්වජ ගජ සහ වෘෂභ යෝනි සුබඵල ලෙස පිළිගැනේ.

04. නැකැත පොරොන්දම

A x 8 / 27
ඉතිරිය 2,4, 7,9,11, 14, 16, 18, 20, 23, 25 වන සේ පිහිටන නැකැත් එනම් පිළිවෙළින් විසා, හන, බෙරණ, දෙට, පුනාවස, රෙහෙණ, පුවසල, අස්ලිස, පුවපුටුප, සුවණ, මුල නැකැත් සුබ ලෙස සැලකේ.

05. වර පොරොන්දම
නොහොත් දින පොරොන්දම

A x 9 / 7
ඉතිරිය 2,3, 5, 9, 11 පිළිවෙළින් වෘෂභ, මිථුන, සිංහ, ධනු හා කුම්භ රාශි සුබ ඵලද අනෙක් රාශි සම පලද ලබාදේ.

06. අංශක පොරොන්දම

A x 4 / 9
1,3,5,6,8 වන අගයන් සුබ ඵලවේ.

දෙවන ක්‍රමය

මෙහිදී ඉතිරිය 1,4,6 යන අගයන් හැර අනෙක් අගයන් සුබ ලෙස සැලකේ. මීට අමතරව අංශකාධිපතීන් නිවස නැකත අනුව සොයා සුබ අසුබ විස්තර කිරීමක් පවතී.

07. තිථි පොරොන්දම

A x 9 / 30
ඉතිරිය – 1.6, 11, 16, 21, 26 වෘෂභ යෝනිය සමගත්
27, 12, 17, 22, 27 ගජ යෝනිය සමගත්
4, 9, 14, 19, 24, 29 සිංහ යෝනිය සමගත්
3, 8, 13, 18, 23, 28 ධ්වජ යෝනිය සමග සතුරු වන අතර 5, 10, 15, 20, 25, 0 අගයන් සියලුම යෝනීන්ට ගැළපේ.

08. වංශ පොරොන්දම

A x 3 / 4
ඉතිරිය බිංදුව නම් පමණක් අශුභ වේ

09. ආයු පෙරොන්දම

A x 8 / 120
ඉතිරි අගය වැඩි අගයක් ගත යුතු අතර එය නිවසේ සඵල අගය ලෙස සැලකේ.
තවද (A x 27) 100 ලෙස ගණනය කිරීමේ ක්‍රමයක්ද භාවිත වන අතර එහිදී ඉතිරිය 50ට වැඩි අගයක පැවැතීම සුබ ලෙස පිළිගැනේ.

10. දේවතා පොරොන්දම
A x 7 / 3
ඉතිරිය 1 – බ්‍රහ්ම, 2- විෂ්ණු, 0 – ශිව ලෙස පවතී.
සම්පූර්ණ පොරොන්දම් පරීක්‍ෂාවෙන් අවම හතක් ගැලපීම ශුභවන බව පිළිගත් මතය වේ. නවීන මෝස්තර හැඩතල සහ අවකාශ එක්කර ගනිමින් සීමිත ඉඩකඩ ප්‍රමාණයක සාදන නිවාසවලට මෙවැනි ක්‍රම අනුගමනය කිරීම නම් ප්‍රායෝගික නොවීමට පුළුවන. එහෙත් පහසුකම් ඇති මේ පිළිබඳ උනන්දු වන සියලු දෙනා වෙනුවෙන් පෙළ ගස්වා ඇති මෙම වාස්තු විද්‍යා සිද්ධාන්ත තේරුම් ගැනීම අපහසු නම් වාස්තු විද්‍යාව පිළිබඳව දැනුමක් ඇති අයෙකුගේ උපදෙස් පැතීම වඩා සුදුසුය.

ගොතටුවේ
දිනුදා හෝම්ස්හි
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිනී
වාස්තු විද්‍යා උපදේශිකා
නිසංසලා කොළඹගේ

සුරංජිත් ගුණසේකර

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>