TT Ads

බොහෝ අය වාහනයක් පදවන්න පුහුණු වෙන්නේ රියැදුරු පාසල්වලින්. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමය. නමුත් බොහෝ රියැදුරු පාසල්වල වාහනයක් හරි විදියට පදවන්න කියලා දුන්නත්, පහසුවෙන් වාහනයක් පදවන විදිය කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර පහසු ක්‍රම, ඉඟි වගේ දේවල් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් ගැන දැන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වාහන පදවලා ලැබෙන අත්දැකීම්වලින්ම විතරයි. ඒ වගේ ඉඟි කීපයක් ගැනයි මේ කියන්න සූදානම් වෙන්නේ.

පැති කණ්ණාඩි සීරුමාරු කර ගැනීම

පැති කණ්ණාඩිවලින් කරන්නේ වාහනයට පිටිපස්සෙන් පාර දිහා බලන එක කියලා ඕනෙම කෙනෙක් දන්නවා. නමුත් පැති කණ්ණාඩියෙන් පාර හරියට පෙනෙන විදියට හදා ගන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ දන්නවාද? නිවැරදි විදියට පැති කණ්ණාඩිය සකස් කළොත් ඔබට ඔබේ වාහනයේ පිටුපස ප්‍රදේශය ඔබේ පැති කණ්ණාඩියෙන් පෙනෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වාහනයට පෙනෙන්න ඕනෑ පිටුපස පාර විතරයි.

වාහනයේ රෝද ගැන අවබෝධයෙන් සිටීම

වාහනය පදවන්න කලින් එහි රෝද යන මාර්ගය ගැන ඔබ දැන සිටිය යුතුයි. උදාහරණයක් විදියට රෝද වළවල්වල වැටෙන්නේ නැතිව අරගෙන යන්න ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනෑ. ඒක පුහුණු වෙන්න හොඳම විදිය තමයි හිස් ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් උඩින් ඉදිරිපස සහ පසුපස රෝද දෙක යන විදියට පදවා පුරුදු වීම. බෝතලය උඩින් රෝදය ගමන් කරද්දී ශබ්දයක් පිටවන නිසා රෝදයේ ස්ථානගත වීම ගැන ඔබට හරියටම දැන ගන්න පුළුවන්.

වාහනය පාක් කිරීම

වාහන පාක් කරන තැන්වල බොහෝ විට ඉරක් ඇඳලා සීමාව ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඒ සීමාවේ ඇතුළත තමයි වාහනය පාක් කරන්න වෙන්නේ. මේක අලුතින් වාහන පදවන්න පුහුණු වුණු කෙනෙකුට ටිකක් අපහසු දෙයක්. නමුත් ඒකටත් පොඩි ටි්‍රක් එකක් තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් වාහනය පාක් කරද්දී පැති කණ්ණාඩිය ලෙවල් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ පැති කණ්ණාඩියේ එක් දාරයක් තුළින් පාක් කරන ස්ථානයේ පොළොව ඇදයක් නැතිව හරි ලෙවල් එකට පෙනෙනවා නම් ඔබ නිවැරදිව පාක් කරලා තියෙනවා.

රාත්‍රියට වාහන පදවන්න අපහසු වීම

බොහෝ අය රාත්‍රියට වාහන පදවන්න කැමති නැහැ. ඉස්සරහින් එන වාහන හෙඞ් ලයිට් ඩිම් කරන්නේ නැති වුණොත් ඒක අපේ ඇස් දෙකට අමාරුයි. ඒ වගේම පිටිපස්සෙන් එන වාහන හෙඞ් ලයිට් ඩිම් කරන්නෙ නැති වුණොත් ඒකත් ඇස් දෙකට අමාරුයි. එහෙම වෙන්නේ ඩ්‍රයිවිං සීට් එක ඉදිරියෙන් තියෙන පිටුපස බලන කණ්ණාඩියෙන් අපේ මුහුණට ආලෝකය වැටෙන නිසා. ඒකට කරන්න තියෙන්නෙත් පුංචි දෙයක් විතරයි. ඩ්‍රයිවිං සීට් එක ඉදිරියේ තිබෙන කණ්ණාඩිය යටින් පුංචි බොත්තමක් වගේ එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ඔබ දැකලා ඇති. එය දිවා කාලයටත් රාත්‍රී කාලයටත් සරිලන විදියට සීරු මාරු කරන්න පුළුවන් වෙන්නයි හදලා තියෙන්නේ. රාත්‍රී කාලයට එය දක්ෂිණාවෘතව කැරකුවාම කණ්ණාඩිය සීරුමාරු වෙලා ලයිට් එළිය ඇස් දෙකට එල්ල වෙන්නේ නැති වෙන්න හදා ගන්නවා.

වාහනය නතර කිරීම

වාහනය නතර කරලා තියලා බැහැලා යන්න කලින් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පරීක්ෂාවෙන් බැලිය යුතු දෙයක් තමයි ඉදිරි රෝද දෙක වාහනයට සමාන්තරව තියෙනවා ද කියන එක. ඒක බලන්න නම් ඔබට වාහනයෙන් බහින්න වෙනවනේ කියලා දැන් ඔබට හිතේවි. නෑ. වාහනයෙන් බහින්නේ නැතිව ඒක දැන ගන්න පුළුවන්. ඒ ස්ටියරිං වීල් එකෙන්. ස්ටියරිං වීල් එක එහාට මෙහාට කැපෙන්නේ නැතිව හරි කෙළින් තියනවා නම් ඔබේ වාහනයේ ඉදිරි රෝද දෙකත් වාහනයට සමාන්තරව තිබෙනවා. ස්ටියරිං වීල් එක එක් පැත්තකට වැඩිපුර කැපිලා තියනවා නම් රෝද දෙකත් ඒ පැත්තට හැරිලයි තියෙන්නේ.

ඉදිරියෙන් යන වාහනය ගැන අවධානය යොමු කිරීම

අපට ඉදිරියෙන් වෙනත් ලේන්වල යන වාහන ගැන අපි ඒ තරම් අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. නමුත් වෙනත් ලේන්වල යන වාහන ගැනත් අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනෑ. වෙනත් ලේන් එකක යන කෙනෙක් එයාගේ වාහනය ස්ලෝ කළොත් අපිටත් වාහනය ස්ලෝ කරන්න වෙනවා. සමහර විට එයා ස්ලෝ කරන්නේ මොකක් හරි බාධකයක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදියට කවුරුහරි පාර මාරු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිත් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ලෝ කරලා පාර මාරු වෙන්න ඉඩ ලබා දෙන්න ඕනෑ.

දුලංජලී මුතුවාඩිගේ

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>