TT Ads

මෙරට පැවැත්වෙන ප්‍රධාන විභාග දෙකක් වන අ.පො.ස. උසස් පෙළ හා සාමාන්‍ය පෙළ විභාග වලින් අසමත් වීම තුළින් වසරකට ලක්ෂ තුනකට අධික පිරිසක් රැකියා පෝලිමට එක් වන බව පැවැසේ. රැකියාවන් සඳහා ඉහළ මට්ටමේ සුදුසුකමක් ලබා ගැනීමේ නිසි මාර්ගයක් නොමැති කමින් හෝ කර්මාන්ත ශාලා අපේක්ෂා කරන නිපුණතාවක් ලබා ගැනීමේ නිසි මඟපෙන්වීමක් නොමැති කමින් පසුතැවිලි වන බොහෝ දෙනෙකු මේ අතර සිටිති.

මෙම තත්ත්වය යටතේ විභාග දෙකෙන් අසමත් වන බහුතරයක් දරුවන් ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලයෙන් වටිනා කාල වකවානුවක් නිකරුණේ නාස්ති කර දමන බව පෙනී ගොස් තිබේ. මේ අයගෙන් බහුතරයක් උසස් අධ්‍යාපනය කෙරෙහි වැඩි උනන්දුවක් නොදක්වන නමුත් උසස් පෙළ විභාගය සඳහා දෙතුන් වරක් පෙනී සිටිමින් සිය වටිනා කාලය සහ ධනය වැය කරනු දැකිය හැක. මෙහි අවසන් ප්‍රතිඵලය වන්නේ සුළු වැටුපකට නුපුහුණු රැකියාවකට යොමු වීමයි. මේ හේතුවෙන් අපේ රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදවා ගත හැකි වටිනා ශ්‍රම සම්පතක් රටට අහිමිවී යයි.

මෙම තත්ත්වයට විසඳුමක් ලෙස තෘතියික සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිසම් සභාව  (TVEC)   මට්ටම් හතකින් යුත් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) හඳුන්වා දීමට පියවර ගෙන ඇත. (NVQ)  හි හත්වන මට්ටම ප්‍රථම උපාධි සුදුසුකමට සමාන වේ. වෙනත් ඕනම ප්‍රථම උපාධි වැඩසටහන් මෙන්ම (NVQ)  07 වැනි මට්ටම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු විද්‍යාපති හෝ වෙනත් ඕනෑම පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහනක් සඳහා ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව උදාවීම සුවිශේෂය. භඪූ 05 වැනි මට්ටම සම්පූර්ණ වූවන් හට ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාලයේ (UNIVOTEC) හෝ වෙනත් ඕනෑම විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත්වීමටද හැකියාව පවතී. ඒ අනුව මෙය උසස් පෙළ විභාග අසමත් වුවත් වෘත්තීය නිපුණතාවක්ද සමගින් උපාධියක් ලැබිය හැකි සුවිශේෂ වරප්‍රසාදයකි.
ශාස්ත්‍රීය සුදුසුකම් සමග සංසන්දනය කිරීමේදී උසස් පෙළ විභාගය අවසන් වූ වහාම රැකියා අපේක්ෂා කරන්නවුන් සඳහා භඪූ ක්‍රමය සැලසුම් කර ඇත. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ  (NVQ) සෑම මට්ටමක්ම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු අදාළ ක්ෂේත්‍රයන්හි සුදුසුකම් ලැබූවන්ට වඩා ඉහළ වැඩි වැටුප් සහිතව වෘත්තීය රැකියා වෙළෙඳපළට ඇතුළත් වීමට ඔවුන් සුදුසුකම් ලැබීමය.

බොහෝ රටවල අප රට තුළ ක්‍රියාත්මක වන (NVQ)  ක්‍රමයට සමාන වෘත්තීය නිපුණතා සහතික නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමය හඳුන්වා දී ඇති අතර එම නිපුණතා සහතිකයද අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක (NVQ) ක්‍රමයට සමාන වන බැවින් මෙරටදී නිකුත් කරන (NVQ) සහතික පත අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගැනීමට ලක් වන්නකි. මේ නිසා නිසි පරිදි (NVQ) සුදුසුකම් සපුරා ලීම තුළින් මෙරට සහ විදේශ රටවල ඉහළ වැටුපකට උසස් රැකියා සඳහා යොමු වීමේ අවස්ථාව උදාවේ. ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ)ක්‍රමය වෘත්තිකයන් වශයෙන් ගෝලීය රැකියා වෙළෙඳපොළට පිවිසීමේ ප්‍රධාන සුදුසුකමක් හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගෙන ඇති සහතික පතකි.

(NVQ) සුදුසුකමලබා ගන්නා අන්දම

කිසියම් අපේක්ෂකයෙකුට නිපුණතා ප්‍රමිතීන්හි සුදුසුකම් පිළිබඳව ඔහුගේ/ඇයගේ හැකියාවන් සාක්ෂි සහිතව සනාථ කිරීමේ හැකියාවක් පවතීනම් එම අපේක්ෂකයා “පූර්ව ඉගෙනුම හඳුනාගැනීම” තුළින් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ((NVQ) සහතිකය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් NVQ සහතිකය ලබා ගැනීමේ අනිත් ක්‍රමය වන්නේ සුදුසුකම් වලට අදාළ හැකියාව පදනම් කරගත් වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවක් අනුගමනය කිරීමය. අපේක්ෂකයෙකුට සුදුසුකමට අදාළ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම NVQ පදනම් කරගත් පුහුණුවක් මෙම සහතික පත පිරිනැමීමට හිමිකමක් ඇති රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික ආයතනයට සම්බන්ධ වී සම්පූර්ණ කිරීමට පුළුවන

 NVQ පිරිනමන අන්දම

1. සහතික මට්ටම
(NVQ) 01 සිට 04 දක්වා)
2. ඩිප්ලෝමා මට්ටම
(NVQ 05
3. උසස් ඩිප්ලොමා මට්ටම
(NVQ 06)
4. උපාධි මට්ටම
(NVQ 07)

(NVQ)ක්‍රමයේ වාසි

මෙම සහතිකය දැනුම මැන බැලීමේ හුදු සහතිකයක් නොවේ. ඔබගේ හැකියාවන් පිළිබඳ සහතික               කරන  සහතිකයකි. එය අදාළ වෘත්තිය සාර්ථක ලෙස සිදු කිරීම සඳහා භඪූ මට්ටම පිළිබඳව                      නිපුණතාවක් ඇති බවට ජාතික සහ ජාත්‍යන්තරව පිළිගන්නා සහතිකයකි.

පළපුරුද්ද තුළින් සහ නිපුණතාවයන් තුළින් (NVQ) සුදුසුකම්හි ඉහළ මට්ටමක් ලබා ගැනීමට පහසුකම්       සැලසේ.
 NVQ ක්‍රමය නිපුණතාවය ඇගයීමේ ක්‍රමයක් වන අතර එමඟින් විදේශ රැකියා ලබා ගැනීමේ ඉහළ               මට්ටමේ පිළිගැනීමක් හිමි වනු ඇත.
නිපුණතා ප්‍රමීතීන් සකස් කරනු ලබන්නේ එම කර්මාන්තයේ වෘත්තීය වශයෙන් නිපුණතාවක් දක්වන         පළපුරුද්දෙන් ඉහළ පුද්ගලයන්ගේ දායකත්වය සහ අනුමැතිය සහිතව බැවින්, කර්මාන්තයේ අදාළ             වැඩකටයුතු කරගෙන යෑමට එම හැකියාවන් ප්‍රමාණවත්ය. එබැවින් NVQ සහතිකයක් දරන කෙනෙකුට      වෘත්තිකයන් වශයෙන් රැකියා වෙළෙඳපොළට ප්‍රවේශවීම පහසු වනු ඇත.
 (NVQ) සහතික දරන පිරිසක් කිසියම් කර්මාන්ත ශාලාවක වැඩ කරමින් සිටින අතරතුර උසස් සුදුසුකම්     ලබා ගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔවුන්ගේ රැකියා තත්ත්වයන් ඉහළ නැංවීමට මෙම ක්‍රමය            මගින් සේවා යෝජකයන්ද දිරි ගන්වනු ලබයි.

සුරංජිත් ගුණසේකර

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>