TT Ads

රැකියා විරහිතභාවය අපේ රටේ දැවෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයකි. මේ වන විටත් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය අවසන් කළ බොහෝ පිරිසක් රැකියා විරහිත පෝලිමට එක්ව සිටින අතර අ.පො.ස. (උ.පෙ), අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගවලින් පසුවද විශාල පිරිසක් රැකියා විරහිත ගොන්නට වසරක් පාසා එකතුවේ. කෙසේ හෝ රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා වටිනා සම්පතක් වන තරුණ දායකත්වය ලබා ගැනීමේ මං ඇහිරීම ජාතික වශයෙන් බලවත් පාඩුවකි.

වත්මන් තරුණ පරපුරේ රැකියා විරහිත භාවයට හේතු වී ඇත්තේ අපේ රටේ රැකියා නොමැතිකම නොවේ. රැකියාවන් සඳහා මඟ පෙන්වන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නොමැති කමය. අධ්‍යාපනඥයන්ගේ අදහස වන්නේ අපේ රටේ පොත පතට පමණක් සීමා වූ විෂය මූලික කරගත් අධ්‍යාපන රටාවක් එක වසරේ සිට විශ්වවිද්‍යාල මට්ටම දක්වාම ක්‍රියාත්මක වීම මීට හේතුව බවය. මේ නිසා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයෙන් ඉවත් වන විට ප්‍රමාණවත් වෘත්තියමය දැනුමක් නොමැතිකමින් උසස් රැකියා සඳහා යොමු වීමේ අවස්ථාවන් වැඩි පිරිසකට අහිමි වී තිබේ.
නමුත් විධිමත් වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදෙන රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන ගණනාවක්ම අප රට තුළ ස්ථාපිත කර ඇති අතර ඒවාට යොමුවන පිරිසෙහි අඩු බවක් දැකිය හැක. එහෙත් නිසි වයසේදී මෙවැනි වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයකට යොමු වී විධිමත් පුහුණුවක් ලබා සුදුසුකම් සපුරාලිය හැකි නම් වසර කිහිපයක් ඇතුළත මෙරට හෝ විදේශීය වශයෙන් ඉහළ වැටුප් ලබන රැකියාවක් සඳහා යොමු වීම ඉතා පහසු කාර්යයක් වනු ඇත.

මෙරට ඇති වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදෙන ආයතන අතරින් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට හිමි වන්නේ ප්‍රධාන තැනකි. සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ විභාග සමත් අසමත් ඕනෑම කෙනෙකුට තමන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම් අනුව ඉතාමත් නවීන පාඨමාලාවන් රැසක් සඳහා වෘත්තීය දැනුම ලබා ගැනීමට පුළුවන. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පූර්ණ කාලීන සහ අර්ධ කාලීන වශයෙන් දෙයාකාරවේ. වයස අවුරුදු 17-37 අතර වයස් මට්ටමේ පසුවන, ඉහත අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපිරූ ස්ත්‍රී/පුරුෂ ඕනෑම අයෙකුට තමන්ගේ පදිංචි ප්‍රදේශයට ආසන්න වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වෙතින් තමන් කැමති පාඨමාලාවක් තෝරා ගැනීමට පුළුවන. පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ පැවැත්වෙන අතර පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව වැඩිදුර පුහුණුව සඳහා පිළිගත් ආයතනයක මාස 6ක කාලයක් සඳහා යොමු කෙරේ. පුහුණුව ලබන කාලය තුළ දීමනාවක්ද ලබාදේ.

අර්ධකාලීන පාඨමාලා සති අන්ත දිනවල හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේ පැවැත්වේ. මෙම පාඨමාලාවන් සඳහා ගාස්තු අය කිරීමක් සිදුවේ. සෑම පාඨමාලාවක් සඳහාම බඳවා ගැනීම් ජනවාරි මාසයේ සහ ජූලි මාසවලදී සිදු කෙරේ.
ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය මගින් පවත්වන පාඨමාලා ප්‍රධාන අංශ දහ අටක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ යටතේ ආවරණය වන සියලුම පාඨමාලාවන් ප්‍රමාණය අනූවකට ආසන්නය. මින් තමන්ගේ කුසලතාවය හා අනාගත රැකියා අවස්ථාවන් සඳහා පහසුවෙන් යොමු විය හැකි ඉහළ වැටුප් ලැබිය හැකි ක්ෂේත්‍රයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ ක්‍රියාත්මක පාඨමාලා

1. මෝටර් රථ අලුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව

2. විද්‍යුත් සහ විදුලි සංදේශ

3. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය

4. හෝටල් සහ සංචාරක

5. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ

6. පුද්ගල හා සමාජ

7. ආහාර හා තාක්ෂණය

8. දැව ආශ්‍රිත රැකියා

9. රෙදි පිළි හා ඇඟලුම්

10. ශීතකරණ හා වායු සමීකරණ ශිල්පී

11. කාර්යාල කළමනාකරණය

12. ධීවර හා මත්ස්‍ය වගාව

13. ලෝහ හා ලුහු ඉංජිනේරු

14. ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්

15. මුද්‍රණ හා ඇසුරුම්

16. කෘෂිකර්ම වැවිලි හා පශු සම්පත්

17. සම් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

18. වෙනත්

මෙම පාඨමාලාවන් හැදෑරීමේදී මාස හයක් සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් NVQ විභාග සඳහා පෙනී සිටීමේ අවස්ථාව උදා වේ. ජාතික හා අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගන්නා NVQ පළවන මට්ටමේ සිට 7 වන මට්ටම දක්වා සම්පූර්ණ කළ හැක. මෙම මට්ටම් හත සම්පූර්ණ කරන විට ඩිප්ලෝමා සහ උසස් ඩිප්ලෝමා මට්ටම දක්වා සම්පූර්ණ වේ. NVQ හත්වන මට්ටම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු තාක්ෂණික උපාධිය හැදෑරීමට අවස්ථාව උදාවේ. ඊට අමතරව වෘත්තීය ඉංග්‍රීසි දැනුමත්, ව්‍යවසායකත්ව පුහුණුවත්, නොමිලේ ජීවිත රක්ෂණ ආවරණයකුත් මෙම කාලය තුළ හිමිවේ.

තෝරාගත් පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව ජාතික හා ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් ඇති සහතික පතක් හිමිවේ. මේ නිසා මෙරට රැකියා හෝ ඉහළ වැටුපකට ඉතා පහසුවෙන් විදේශ රැකියාවක් සඳහාද යොමු වීමට පුළුවන. පුහුණුවන කාලය තුළදී දීමනාවක්ද පිරිනැමේ. ඊට අමතරව ආරම්භක වැටුපක් සමග දේශීය රැකියා සඳහා යොමු වීමේ අවස්ථාව උදාවේ. නිසි පරිදි පාඨමාලාව හදාරා සුදුසුකම් සපිරීමෙන් පසු ව්‍යවසායකත්ව පුහුණුව සමග සහනදායී පොලී පදනමක් යටතේ ලක්ෂ පහක් දක්වා ණය මුදලක් රාජ්‍ය බැංකුවලින් ලබා ගැනීමට පුළුවන. ඒ තුළින් තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර රටට බරක් නොවී රටට වැඩදායි පුද්ගලයෙකු ලෙස අභිමානයෙන් කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව උදාවනු ඇත.

තොරතුරු  –ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය

සුරංජිත් ගුණසේකර

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>